گذر از کوچه ی زلف

انتشارات آمو

گذر از کوچه ی زلف مجموعه شعر محمدانور بسمل سال انتشار 1398

محمد انور بسمل(1266-1340) . تحصیلاتش را در زاد گاهش کابل ، در مکتب حبیبیه به پایان رساند . او قرآن کریم و دیوان حافظ را حفظ بود وبه بوستان و گلستان سعدی و مثنوی مولوی نیز اشراف داشت. در جوانی به جنبش اول مشروطیت پیوست و پس از سرکوب جنبش در 1327ق، زندانی شد. در زمان شاه امان الله به دولت پیوست و چندی ولایت دار قطغن و بدخشان بود . در 1310خ که انجمن ادبی کابل بنیادیافت، وی مدیر انجمن شد و مجله ای به نام (کابل )منتشر کرد . او دوباره در سال 1311 همراه با تعدادی از اعضای خانوادهاز جمله برادر شاعرش محمد ابراهیم صفا زندانی شد. سرانجام در روز 3 جدی 1340 در کابل از دنیا رفت.

 

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

Amu
Amu
Amu