گرامی داشت روز جهانی پناهنده

ندامتگاه گل تپه

گرامی داشت روز جهانی پناهنده

1395-04-01

یکی از هنرمندان گروه قلب آسیا

دیروز در ندامتگاه(اردوگاه) گل تپه ی کبیر ورامین جشن روز جهانی پناهنده برگزار شده بود با حضور گروهی از پناهندگان و دست اندرگاران اداره ی اتباع و کمیساریای عالی پناهندگان، برنامه ی خوبی توسط شماری از پناهجویان هنرمند به اجرا در آمد، نمایشگاهی هم از دست آوردهای پناهندگان برپا شده بود که ماهنامه «کودکان آفتاب» هم حضور داشت. خانم دکتر قدیمی معاون فرهیخته، خوش اخلاق و کاردان اتباع تهران هم سخنرانی بسیار خوبی کردند در پشتیبانی از پناهجویان.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط