گزارش بخش نخست توزیع بسته های بهداشتی …

گزارش بخش نخست توزیع بسته های بهداشتی …

1399-12-28-سپاس از اینکه در کنارمان هستید. سپاس از دوستانی که در تهیه و توزیع این بسته ها ما را یاری کردند، چه به صورت پیشکش بسته های بهداشتی و یا پیشکش کمک های مالی نقدی… قطعا اگر یاری و همراهی شما عزیزان نبود این امر ممکن نمیشد.
مجتمع آموزشی فرهنگ کوشش دارد تا در روزهای آینده بخش دوم توزیع را آغاز کند که شما عزیزان و مهرورزان را در جریان آن خواهیم گذاشت.
نوروزتان شادباش و خجسته …

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

farhang school
کلاس اولی ها
first Grader students