گوشواره های چوبی

گوشواره های چوبی، هادی هزاره/ چاپ اول زمستان 1397

 

 

بخشی از کتاب را می خوانید:

مي آمدي و
قلب در كف دستم مي تپيد

مي خواستم
ابروانت را
از غروب هاي خاك گرفته ي كابل پاك كنم

شبانه تو را
از راه يكي از همين كُتل ها فراري دهم
تو را از جهالت قبيله يي جهان
و خود را از جنون رام شده ام

*****

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

Amu
Amu
Amu