یار قدیمی

 

1399-04-22- دیروز از انتشارات علمی، فرهنگی و برای پاسداشت روز ادبیات کودک، دویست بسته کتاب برای بچه های مدرسه پیشکش آوردند. بسته هایی که هر کدام با سلیقه و مهر فراوان بسته بندی و نقاشی و زیبا شده بودند. قرار بود همه ی بچه ها بیایند اما به خاطر شرایط سخت این روزها و رعایت دوری و دوستی😥، از هر کلاس فقط چند نفر را دعوت کرده و بسته هایشان را اهدا کردیم و باز هم قرار شد دیگر بچه ها در روزهای آینده و کم کم بیایند و کتابهای خود را بگیرند.
بانو نادره رضایی مدیر نشر برای بچه ها از گذشته ی انتشارات گفت، از اینکه در سال‌های بسیار دور، زمانی که جنگ نبود، همه جا آرام بود و پادشاهان دو کشور باهم دوست بودند و دوستی مردم ایران و افغانستان رنگ دیگری داشت؛ انتشارات علمی، فرهنگی با نام فرانکلین، سال‌های سال کتابهای درسی دانش آموزان افغانستان را چاپ می کرده و همچنین چاپخانه ای در کابل راه اندازی و کارکنان آن را آموزش داده است. گفت: امیدوارم که به زودی باز بتوانیم آن گذشته ی روشن و پر از مهر و دوستی را دوباره با مردم و بویژه کودکان افغانستان برقرار کنیم و کتابهای خوب انتشارات را به دست بچه های آنجا برسانیم .با سپاس از بانو رضایی ارجمند مدیر عامل انتشارات، جناب حاجی محمدی مدیر روابط عمومی و بانو نیره مدیر بخش کودک که در این روزهای سخت وقت گذاشته و به مدرسه و میان بچه ها آمدند و یک نیم روز پر خاطره و شاد را برای آنها ساختند.♥️

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط