یلدا

1398-10-10-دیروز جشن یلدا بود با مراسم آش پزان. بسته بودن این چند روزه مدرسه ها، برنامه ها را به ریخته بود اما بچه ها دست بردار نبودند. با توجه به قولی که داده بودیم دیروز جشن یلدای شان را ده روز دیرتر گرفتیم و آش هم پختیم دانه دانه. 💖
پاپیون و جا سویچی که دوستی ارجمند هدیه فرستاده بود را دادیم و نگاره های ماندگار گرفتیم پر خنده و رنگ رنگ و پس از آن آش خوردیم کاسه کاسه.😋
تا یلدای دیگر جانتان جور و دلتان شاد و آش تان داغ بادا. 🎄🌻🍀

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط