چهارگل!

اردوی جمشیدیه

چهارگل!- نویسنده نادر موسوی
یک شنبه 22 اردیبهشت 1392/ پارک جمشیدیه

وقت پایین آمدن از کوه دیدم تعدادی از دختران به موهایشان گل زده و منتظر بودند که برسم تا ازشان عکس بندازم. تا رسیدم گفت دسته جمعی جیغ زدند آقا از ما عکس میندازین. گفتم آره و این عکس را انداختم.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط