دوباره♥️

1399-8-18-
دوباره چشم کابل می شود باز
انیس و همدم گل می شود باز
تمام باغ های چهل ستونش
پر از آواز بلبل می شود باز
شعر از: “سرور رجایی”

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط