صورتک

درست کردن صورتک 😍 ‌
بعداز درس دادن معلم از دانش اموز سوال میکند که ایا درس را یاد گرفته یاخیر؟؟
اگر دانش اموز درس رافهمیده باشد شکلک لبخند رابلند می کند🙂
واگر یاد نگرفته باشد شکلک ناراحت رابلند میکند😔
پ.ن:نام آموزگار بانو نوروزی،پایه ی یکم

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط