111

رده نیازها شمار ماهیانه همه هزینه سال به تومان به حروف به دلار آمریکا
1 کرایه مدرسه ساختمان مدرسه 2.200.000 تومان(برای سال آموزشی پیش رو) 26400000 بیست و شش میلیون و چهارصد تومان 2640
2 کرایه کتابخانه ساختمان کتابخانه 2.000.000 تومان(برای سال آموزشی پیش رو) 24000000 بیست و چهار میلیون 2400
3 دستمزد کارمندان: آموزگاران، ناظم، مربی کامپیوتر، اداری و مالی، کتابدار، رایانه، سایت و … 16 نفر 16.000.000 تومان(هر نفر ماهی یک میلیون و برای 12 ماه) 192000000 یکصد و نود و دو مییلیون تومان 19200
4 شارژ(آب، برق، گاز و تلفن و اینترنت) دو ساختمان 800.000 تومان 9600000 نه میلیون و ششصد هزار تومان 960
5 هزینه های جاری(کاغذ  a4، چاپ، ماژیک، کاغذ رنگی و …) مدرسه و کتابخانه 1.000.000 تومان 12000000 دوازده میلیون تومان 1200
6 کتاب درسی(همراخ با منگنه و جلد و …) 200 نفر میانگین 30.000 تومان برای هر نفر 6000000 شش میلیون تومان 600
7 کیف و نوشت ابزار 200 نفر هر نفر نزدیک 100.000 هزار تومان 20000000 بیست میلیون تومان 2000
8 روپوش دخترانه و پسرانه 200 نفر هر نفر نزدیک 70.000 تومان 14000000 چهارده میلیون تومان 1400
9 پرینتر برای دو واحد دو دستگاه هر دستگاه 2500000 تومان 5000000 پنج میلیون تومان 500
10 تلویزیون برای کلاس ها 8 دستگاه هر دستگاه نزدیک دو میلیون تومان 16000000 شانزده میلیون تومان 1600
11 کلاس آموزش رایانه پانزده دستگاه رایانه هر دستگاه نزدیک 2.500.000 تومان 37500000 سی و هفت میلیون و پانصد هزار تومان 3750
12 صبحانه برای 200 نفر/ هفته ای دو بار/ماهی هشت بار هر نفر میانگین 1000 تومان، یک روز 200.000 تومان و برای یک ماه 1600.000 تومان 14400000 چهارده میلیون و چهارصد هزار تومان 1440
13 میز مشق نویسی 100 نفر(نیازمندان) هر میز نزدیک 80.000 هزار تومان(بر پایه بررسی انجام شده) 8000000 هشت میلیون تومان 800
14 شاهنامه خوانی 200 نفر دستمزد استاد و جایزه و … ماهی 1000000  و برای 12 ماه 12000000 دوازده میلیون تومان 1200
15 جشن ها(آغاز سال، مهرگان، روز دانش آموز، یلدا، نوروز، الفبا، پایان سال) حداقل 7 برنامه هر برنامه 400000 تومان(شیرینی و پذیرایی و جایزه و هزینه سالن و …) 2800000 دو میلیون و هشتصد هزار تومان 280
16 برگزاری کارگاههای آموزشی( بهداشت دوران بلوغ، آسیب های جنسی، آشنایی با مواد مخدر، آشنایی با ایدز و دیگر بیماری های جنسی، مهارتهای زندگی و …) حداقل شش کارگاه آموزشی در یک سال برای همه ی بچه ها هزینه  استاد و پذیرایی و لوازم آموزشی و … برای هر کارگاه حداقل 500000 تومان 3000000 سه میلیون تومان 300
17 کفش 100 نفر(نیازمندان) هر نفر میانگین 50.000 تومان 5000000 پنج میلیون تومان 500
18 پوشاک زمستانی 100 نفر(نیازمندان) هر نفر میانگین 80.000 تومان 8000000 هشت میلیون تومان 800
19 پوشاک سال نو(پیراهن، کفش و شلوار) 100 نفر (نیازمندان) هر نفر میانگین 100.000 تومان 10000000 ده میلیون تومان 1000
20 دستگاه فتوکپی بزرگ یک دستگاه حدود پانزده میلیون تومان 15000000 پانزده میلیون تومان 1500
21 اردو(شهربازی، باغ وحش، موزه، جاهای تاریخی و …) سالی چهار بار هر بار چهار اتوبوس(هر اتوبوس 350.000 تومان) 5600000 پنج میلیون و ششصد هزار تومان 560
22 سینما 10 بار(ماهی یکبار، همه ی بچه ها) 1.000.000 تومان(برای 200 نفر دانش آموز و نیم بها هر نفر 5000 تومان) 10000000 ده میلیون تومان 1000
23 کلاس داستان نویسی یک نفر استاد و هزینه های پذیرایی ماهی 700.000 هزارتومان و برای 12 ماه 8400000 هشت میلیون و چهارصد هزار تومان 840
24 پوشاک ورزشی (کیف، کفش و لباس ورزشی) 100 نفر(نیازمندان) هرنفر بر اساس بررسی 120.000 تومان 12000000 دوازده میلیون تومان 1200
25 دوره های تربیت معلم(تابستان ها) حداقل برای 30 نفر داوطلب و آموزگاران هفته ای دو روز و برای سه ماه تابستان که روی هم رفته 24 روز خواهد شد، روزی حداقل 400000 تومان حقوق هر استاد می شود. 9600000 نه میلیون و ششصد هزار تومان 960