مهندس رضا ممتاز

مهندس رضا ممتاز

بنیان گذار شرکت ممتاز آی سی تی در کابل

نماینده گوگل در افغانستان

همکار پیشین مدرسه فرهنگ در بخش IT

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

ali madad rezvani