ایرانی افغانستانی*

ایرانی افغانستانی*

1394-11-02 – نشست دفاع از پایان نامه جناب دکتر آرش نصر اصفهانی

با موضوع بررسی وضعیت مهاجرین افغانستانی در ایران.

استاد دکتر یوسفعلی اباذری در حا ل دفاع از حقوق پایمال شده ی یک مهاجر با ادبیات و حرکات ویژه خودشان.

* آقای دکتر اباذری مفهوم «ایرانی افغانستانی» را با بهره گیری از درونمایه ی پایان نامه ی جناب اصفهانی به کار بردند، مفهومی که در کنار دیگر مفاهیمی همردیف مانند ایرانی ترک و ایرانی کرد و ایرانی بلوچ و ایرانی عرب قرار گرفته است برای افغانستانی هایی که در ایران به دنیا آمده اند و بیش از سه دهه است که در اینجا زندگی می کنند.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط