سه دکتر و هفت میوه و یک مهندس!

جشن های نوروزی سال 1390

سه دکتر و هفت میوه و یک مهندس!- نویسنده نادر موسوی

جشن های نوروزی سال 1390

میزبان و برگزار کننده ی مراسم نوروز سال 90 خانم احمدی مسؤول امور فوق برنامه ی مدرسه بودند و هفت میوه و بوسراق هم آجیل و شیرینی پذیرایی بچه ها و مهمانها. مهمان ها هم سه دکتر بودند: آقای دکتر زواری ز رفقای عهد تیر و کمان در دوره ی لیسانس در کرج و بنیانگذار نشریه طراوت در مدرسه در سالهای اولیه ی تاسیس مکتب و همینطور معلم ادبیات دوره ی راهنمایی در سال تحصیلی 88-89 و آقای دکتر جعفری رفیق شفیق و مشاور امین و مدیری مدبر و همکاری پرانرژی در سالهای تحصیلی 88-87 و 89-88 و معلم شلوغ کارترین کلاس تاریخ مدرسه با شاگردانی بی معرفت در دو ماهه ی آخر سال تحصیلی 88-1387 که در همان مدت کوتاه برایشان آموخت که یک نان چند پتیر می شود!

و آقای دکتر مرتضوی دوست موخر و همکار فعلی که برای اولین بار پا به مدرسه می گذاشت که در همان ورود اولیه کمی به قول خودش جوغول کرد و البته من و دکتر زواری هم دو نفره سریع رفو! جشن بود و مراسمِ بزن و بکوب آهنگهای حماسی و بخور و ببرِ هفت میوه و بوسراق وطنی. در پایان مراسم این عکس جمعی را باهم انداختیم برای این روزها و روزهای بعد با کاسه ی هفت میوه در دست و قاشقهای آماده ی پرتاب به دهان!

یادش بخیر. من که هنوز همانجایم اما آنها هرجا هستند جور باشند و نانشان گرم و آبشان سرد و هفته میوه ی عیدشان به راه، در این لحظات نوروزی و جشن گل سرخی.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط