امروز زنگوله مدرسه به صدا درآمد

امروز زنگوله مدرسه به صدا درآمد- نویسنده نادر موسوی- 13 مهر ماه 1398

امروز زنگوله مدرسه فرهنگ به صدا درآمد و بیستمین سال آموزشی به طور رسمی آغاز شد. هفته اول مهر ثبت نام ها همچنان ادامه داشت، دانش آموزان تا آخرین روزهای شهریور و روزهای آغازین مهر در تلاش برای ورود به مدارس دولتی هستند و هر ساله تعدادی مهرماه به دانش آموزان اضافه می شوند؛ ما نیز منتظر می مانیم تا همه با هم کلاس و درس را شروع کنیم.

امسال با ۲۰۰ دانش آموز و البته کمی دیرکرد آغاز سال تحصیلی را جشن می گیریم.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط