نیازها

خرید کفش

پول آب ، برق، گاز و تلفن

هزینه کاغذ و ماژیک و….

تلویزیون برای کلاس‌ها

دستمزد همکاران

روپوش بچه‌ها

دستگاه چاپگر

کلاس‌های شاهنامه‌خوانی

صبحانه برای بچه‌ها

میز مشق نویسی

هزینه برگزاری جشن‌ها و آیین‌ها

پوشاک زمستانی

پوشاک نوروزانه

اردوها و بازدیدهای دانش‌آموزان

پوشاک و ابزار ورزشی

برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی

دوره‌های توانمندسازی آموزگاران

زمین برای جای همیشگی دبستان

چاپ و پخش ماهنامه کودکان آفتاب

خرید پوشش فرم همکاران

برگزاری کلاسهای داستان‌نویسی دانش‌آموزان

خانه کودکان آفتاب - دبستان فرهنگ

سرویس برای دانش‌آموزانی که راهشان دور است

کتاب‌های درسی دانش‌آموزان