کلاس‌های داستان نویسی دانش‌آموزان

نیازها

شمار دانش‌آموزان: 20 نفر
هزینه برای یک ماه: 700 هزار تومان
سال: 8میلیون و چهارصد هزار تومان
زمان: 98-1397

درباره برنامه

بسیاری از بچه‌ها این توانایی را دارند که داستان بنویسند و بتوانند از نوآوری‌هایشان در داستان نویسی بهره ببرند. داستان جز جدا نشدنی زندگی ماست با پرورش این بخش می‌توان انگیزه نوشتن را در آنها بیشتر کرد. آنها می‌توانند بسیاری از خواسته ها، کاستی‌ها و توانایی‌هایی درونی خودشان را بازتاب دهند. بسیاری از نویسندگان بزرگ کسانی هستند که در کلاس‌هایی آموزش دیده اند و چه بهتر است کودکانی که نوشتار خوبی دارند از کودکی این توانایی‌شان شناخته شود و بتوانیم با کلاس‌های داستان نویسی آن را پرورش دهیم و اینکار نیازمند یک آموزگار داستان نویسی است و هزینه‌های برگزاری چنین کلاس‌هایی فراهم شود.ما در سال گذشته گروهی ده نفری از دانش‌آموزانی را اشتیم که به این کلاس‌ها می‌آمدند و این دانش‌آموزان برای بهتر شدن کوشش می‌کردند که کتاب‌های بیشتری نیز بخوانند. به هر روی یکی از آماج آموزش این است که دانش‌آموز بتواند آموخته‌های دیگران را در لابه لای کتاب‌ها جستجو کند و بیاموزد و به کار گیرد.

می‌خواهم از برنامه کلاس‌داستان نویسی دانش‌آموزان  پشتیبانی کنم

پرداخت از ایران از درگاه پرداخت

پرداخت از دیگر کشورها با پی‌پال