پشتیبانی‌ها  از آغاز تا پایان سال آموزشی 97-1396

کمتر از 1000 دلار (کمتر از 4 میلیون تومان)

 1. سید حسین موسوی – سوئد
 2. فاخره موسوی – فرانسه
 3. محدث زاده – ایران
 4. محمدرضا خاوری – افغانستان
 5. شیرین حقگو – انگلیس
 6. سیدعباس حسینی – آمریکا
 7. بانو رشدیه – ایران
 8. پروین زبرجدی – آمریکا
 9. آرش جوادی نژاد – اسپانیا
 10. بانو آبخضر – ایران
 11. بانو زهره – هلند
 12. شهناز حسینی – استرالیا
 13. صدف افشار – آلمان
 14. سید اسحاق موسوی – ایران
 15. محدث زاده – ایران
 16. نرگس یوسفی – اندونزی
 17. داوود دوروش – ایران
 18. ناصر احمدی – افغانستان
 19. ریحانه ابراهیمی – هلند
 20. بانو آیدا – فرانسه
 1. بانو مرجان افضلی – کانادا
 2. سید محمد حمیدی – استرالیا
 3. سید حسینی – آمریکا
 4. دلارام ظهوری – هلند
 5. سمیرا هاشمی – کانادا
 6. بانو آیدا – فرانسه
 7. علیرضا وحدت پور –
 8. آیسا بریا –
 9. دانیل پایدار – آمریکا
 10. نرگس شهیدکلهری –
 11. ندا سلطانپور –
 12. بانو صفدری – ایران
 13. اسما پارسیان – ایران
 14. محسن نعمتی – ایران
 15. بانو مزارعی
 16.  علی محمد رضایی- استرالیا
 17. جناب حسنی
 18. حسین طاهری- تهران
 19. بانو تسلیمی
 20. حمید سلیمی

از 1000 تا کمتر از 2000 دلار (از 4 میلیون تومان تا کمتر از 8 میلیون تومان)

 1. جواد عارفی – اسپانیا
 2. محمدکریم مرادی – هلند
 3. محمدامین زواری – سوئد
 4. شیرین گرامی – انگلیس
 5. جناب معینی – استرالیا
 6. بانو دردانه روحانی – آمریکا
 7. رضوانه حسینی – ایران

از 2000 تا کمتر از 5000 دلار (از 8 میلیون تومان تا کمتر از 20 میلیون تومان)

 1. بانو م.م. – ایران
 2. حسین زاده – ایران
 3. محمدرضا محمدی – ایران
 4. جناب دکتر حسام نوذری

از 5000 تا کمتر از 10000 دلار (از 20 میلیون تومان تا کمتر از 40 میلیون تومان)

 1. ساناز اصفهانی – ایران
 2. بانو امین – انگلیس

از 10000 تا کمتر از 20000 دلار (از 40 میلیون تومان تا کمتر از 80 میلیون تومان)

از 20000 تا کمتر از 40000 دلار (از 100 میلیون تومان تا کمتر از 160 میلیون تومان)

از 40000 دلار به بالا (از 160 میلیون تومان به بالا)

 1. پرویز شاهچراغی – کانادا

پهرست کمک های دریافتی در پایان هر ماه به روز میشود (واپسین به روزرسانی ماه آگوست 2018 است)

پشتیبانی از تارنما: رضا ممتاز (کابل)، سعید میرجلیلی (کانادا)