درباره ما

درباره ما آماج گام‌های برداشته شده
خانه کودکان آفتاب در پاییز سال ۱۳۸۳ خورشیدی آغاز به کار کرد. چهار سال پیشتر از آن مدرسه‌ی «فرهنگ» برای کودکان بازمانده از آموزش راه اندازی شده بود و در چارچوب دبستان و برای دانش آموزان این آموزشگاه برنامه‌های بایسته و نوآورانه ای را انجام می داد؛ اما از آنجایی که آموزشگاه‌های فراوان دیگری هم به نام «مدارس خودگردان» در شهرهای دور و نزدیک کشور برای آموزش کودکان پناهجو کار می‌کرد؛ بایسته بود سازمان و کانونی بنیانگذاری شود تا آموخته‌ها و برنامه‌های پیاده شده‌ در آموزشگاه فرهنگ به دست همه‌ی کودکان، آموزگاران و مدیران پناهجو برسد و با انجام این برنامه‌ها آماجی که بر بنیاد آنها آموزشگاه فرهنگ راه اندازی شده بود در پهنه ای گسترده تر پیاده شود.
برجسته‌ترین آماج از بنیانگذاری خانه کودکان آفتاب
‌ پرورش توانایی‎های روانی و اندیشه‌ای کودکان و نوجوانان و بنیانگذاری زیرساخت دانشیک، خردمندانه و فرهنگی فرزندان امروز و بزرگان آینده کشور، تا بدینگونه راه رسیدن به سرزمینی آباد، آزاد،و یکپارچه با مردمانی آگاه و آشتی‌جو هموار گردد.
خانه کودکان کودکان آفتاب برای رسیدن به این آماج، راه های زیر را با نگر به چارچوب برگزیده و بایسته در پیش گرفته و می گیرد:
۱- چاپ و پخش کتاب‌های ویژه کودکان و نوجوانان.
۲- چاپ و پخش ماهنامه برای خردسالان، کودکان، و نوجوانان.
۳- پدیدآوری آواکتاب(کتاب گویا) با رویکرد به ادبیات گران‌بهای کهن مانند شاهنامه و کلیله و دمنه و … و داستانهای نویسندگان و ترانه سرایان روز کودک و نوجوان.
۴- گردآوری هنرمندان و فرهنگیان کارآزموده‌ی کودک و نوجوان و پشتیبانی از آفرینش‌های ادبی و هنری آنان در راستای آماج خانه کودکان.
۵- برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه کودکان و نوجوانان برای پرورش و باروری توانمندی‌های نهفته‌ی آنان در راستای آماج خانه کودکان. مانند: نویسندگی، ترانه سرایی، فرتورگیری ، نگارگری، خوشنویسی، تئاتر و نمایش، خنیا، و…
۶- برپایی نمایشگاه و جشنواره‌های فرهنگی و ادبی و هنری.
۷- راه¬اندازی کودکستان و گسترش آن‌ها در شهرها و روستاها سراسر کشور برای پرورش نوباوگان و خردسالان زیرا که بنیان بسیاری از رفتارها و گفتار و کردار بزرگسالان در این دوره گذاشته می‌شود.
۸- راه اندازی و گسترش دبستان، دبیرستان و آموزشگاه‌های خودگردان برای آموزش و پرورش کودکان نا‌برخوردار و آسیب پذیر.
۹- انجام بررسی و پژوهش در زمینه دشواری‌های زندگی کودکان و نوجوانان و شناسایی راه‌های برون رفت از آنها و پشتیبانی از اینگونه پژوهش ها.
۱۰- گزارشگری ویژه کودک و نوجوان.
۱۱- راه اندازی کتابخانه‌ی ویژه کودکان و نوجوانان با همه‌ی ابزارهای بایسته در شهرها و روستاهای دور افتاده.
۱۲- ساخت فیلم و همکاری با فیلمسازان و شرکت‌های فیلم‌سازی برای ساخت برنامه
۱۳- راه اندازی شبکه‌ی کودک در راستای آماج پیش بینی شده.
گام های برداشته شده در این راه
نخستین گام پس از بنیانگذاری «خانه کودکان آفتاب » نگارش، چاپ و پخش پیک‌های نوروزی به نام «پیک گل سرخ» به پیروی از آموزش و پرورش بود که هرساله در روزهای فروهش(تعطیلی) نوروز به کودکان داده می‌شود. این کار با پیشواز بسیاری از سوی آموزگاران، مدیران و دانش آموزان پناهجو روبرو شد به گونه‌ای که در همان سال نخست بیش از ۱۸ هزار پوشنه از این مجله‌ها چاپ و پخش شد. در پیک‌های «گل‌سرخ» کوشیده شده بود در کنار آموزش درسی به دیگر نیازهای بچه‌های پناهجو مانند آشنا نمودن آنها با سرزمین مادری، پیشینه‌، آیین‌های باستانی و جشن‌ها، باورها، زیست بوم و کوهها و رودها و … افغانستان نیز پرداخته شود.
‌ کتاب «تعلیمات اجتماعی» ویژه دانش آموزان مدارس خودگردان با نام«بازگشت» کار دیگری بود که برای آشنایی دانش آموزان و کودکان پناهجو با افغانستان، پیشینه، مردم، زیست بوم و آیین های آن به نگارش در آمده و چاپ شد. این کتاب در شمارگان ۹۰۰۰ گرته و سه بار چاپ و پخش گردید.
– نگارش و چاپ و پخش ماهنامه کودکان آفتاب با پشتیبانی گروه «پارسی انجمن»