قصه‌های ما

روز جهانی زبان مادری

روز جهانی زبان مادری مبارک اسفند ۱۴۰۱

برف بازی

برف بازی دانش آموزان در مدرسه فرهنگ بهمن ۱۴۰۱

جشن آغاز سال تحصیلی کلاس اولی ها

جشن آغاز سال تحصیلی کلاس اولی های جدید بهمن ۱۴۰۱

زنگ شادی

خاله بازی در پارک بهمن ۱۴۰۱

قصه کفش ها

قصه کفش ها بهمن ماه 1401

نمایش انیمیشن مهارت های زندگی

نمایش انیمیشن مهارت های زندگی در کتابخانه مدرسه فرهنگ بهمن...

صبحانه در مدرسه

صبحانه در مدرسه فرهنگ بهمن ماه ۱۴۰۱

قصه های مدرسه

جلسه داستان خوانی در مدرسه فرهنگ بهمن ماه 1401

مادر

روز مادر و نقاشی کشیدن برای مادران دی ماه ۱۴۰۱

تدریس درس ( م )

تدریس درس ( م ) و نقاشی برای مدیر مدرسه...

کارگاه روش های تدریس دوره ابتدایی

کارگاه روش های تدریس دوره ابتدایی مهر تا آذر ماه...

جشن یلدا – 1401

جشن یلدا در مدرسه فرهنگ آذر ماه 1401

کارگاه آموزشی خیاطی مقدماتی – پیشرفته

کارگاه آموزشی خیاطی مقدماتی - پیشرفته در مدرسه فرهنگ آذر...

نقاشی-نقاشی

 زنگ نقاشی در مدرسه فرهنگ آذر ماه 1401

ورزش و صبحانه

ورزش و صبحانه آذر ماه 1401

تدریس درس اَ و َ

تدریس درس اَ و  َ و خوردن اَنار آذر ماه 1401

کتاب آمد

تحویل کتاب های درسی سال تحصیلی جدید آبان ماه 1401

تغذیه سالم

آموزش تغذیه سالم آبان ماه 1401

جشن آغاز سال آموزشی 1402-1401

جشن آغاز سال آموزشی 1402-1401 در مدرسه فرهنگ آبان ماه...

روز های ثبت نام

روز های ثبت نام در مدرسه فرهنگ سال آموزشی 1402-1401...