آغاز مهر

– مدرسه دانش و دوستی (فرهنگ)
دیروز سرانجام دبستان باز شد و بچه های ما هم آمدند سر کلاس و درس شان.
با همکاری و مهربانی شماری از دوستان هنرمند و دستان توانای جناب نوروزی، امسال در و دیوار دبستان و کلاسها بسیار زیباتر شده بود و بچه ها شاد و خندان آمدند؛ گفتگو کردیم، شیرینی خوردیم، بچه ها جایزه گرفتند، نگاره های زیبا انداختیم به یادگار و در پایان زنگوله ی دبستان را باهم نواختیم تا آوای دلنشین اش همراه با آواز خنده و شادمانی بچه ها به آسمان ها برود که بی گمان فرشتگان هم لبخند می زنند و شاد می گردند از شادمانی این بچه ها. 😍
روز جهانی کودک هم خجسته باد.😇