آلبوم تصاویر مکاتب خصوصی مهاجران افغان در ایران

ایجاد مکتب های خود گردان ایده ای برای آموزش مهاجران افغان به ابتکار خود مهاجران بود. این مکتب ها که گاهی از حمایت مردمی ایرانیان بهره مند هستند،پلی می زنند برای پیوند دو فرهنگ آشنا                                                                                                                                        برای خواندن بیشتر اینجا کلیک کنید