آموزش داستان نویسی


۱۳۹۶-۴-۱۰- بانو موسوی و کلاس آموزش داستان نویسی
دیروز نخستین نشست بانو موسوی با بچه های علاقه مند برای آموزش داستان نویسی برگزار شد. بانو موسوی از آموزگاران و استادان بسیار خوب است که چند دوره ی داستان نویسی را با بچه های خاور شهر هم برگزار نموده اند. در نمایشگاه کتاب با بانو موسوی آشنا شده بودیم و ایشان ماهنامه کودکان آفتاب را دیده بودند که پس از نمایشگاه و برای تابستان قرار شد این دوره ها را برای بچه ها برگزار نمایند که سرانجام دیروز نخستین نشست آن با بچه ها برگزار شد و ازین پس روزهای شنبه از ساعت دوازده و نیم تا دو این کلاس ها برای کودکان و نوجوانانی دوست دارند نویسندگی را فرا بگیرند برقرار می باشد. امیدوارم که اینگونه دوره های آموزشی برای شکوفایی توانمندی های نهفته ی کودکان برگزار شود زیرا که بسیاری از نویسندگان آینده از میان همین بچه ها و همین نشست ها بر خواهند خواست.