ادبیات کودک و “دیگری”

امروز ساعت 9 صبح، سومین همایش دوسالانه ادبیات کودک و مطالعات کودکی به کوشش شورای کتاب کودک و خانه کتاب و با سخنرانی بانو نوش آفرین انصاری دبیر شورای کتاب کودک، جناب علی اصغر سید آبادی مشاور وزیر ارشاد، نوسنده ی کودک و بنیانگذار کتابهای لاک‌پشت پرنده و همچنین بانو “لیز پیچ”مدیر اجرایی شورای جهانی کتاب کودک آغاز شد.
سخنرانی بانو ویکتوریا فاتحی هم به عنوان:تعدیل نگرش” دیگری سازی” در کودکان ایرانی در مواجهه با کودکان مهاجر افغانستانی از راه ادبیات داستانی، فردا ساعت 15 برگزار می شود.
دوست داران می توانند با پرداخت مبلغ 100 هزار تومان در این برنامه شرکت کنند.😊