بسته بهداشتی

۱۳۹۸-۱-۲۹- با یاری دوستان خوب بچه ها و مدرسه، هشتاد و دوبسته بسته بهداشتی فراهم شده و دیروز پس از بسته بندی تحویل دانش آموزان شد. دیشب هم چهل لیتر ژل تمیز کننده دست خریدیم که امروز در بطری های کوچک تقسیم ‌شده و با ماسکهایی قابل شستشویی که دیشب یکی از دوستان فرستاد، پس از خرید مایع دستشویی و تکمیل بسته ها، هفته ی پیش روی پخش خواهد شد.
سپاسگزارم از دوستان ارجمندی که در فراهم شدن این بسته ها کمک کردند.
پ. ن:
پوپو(یاکریم)های مدرسه هم در لانه ی قشنگ شان نشسته بودند و داشتند شادمانه و امیدوارانه آواز می خواند برایمان. 😅😊