تآتر درمانی

۱۳۹۸-۵-۱۶-
کلاسهای آموزشی تاتر زیر نظر بانو «میترا امجدی»، مربی توانا و پرانرژی تاتر که از آغاز تابستان به صورت داوطلبانه و منظم با بچه ها دارند کار می کنند.
نکته ی مهم و تامل برانگیز که در این چند جلسه دیده ام شور و شادی و همکاری بچه ها در این کلاس بوده است، بویژه بچه های کمرو و گوشه گیر که پیشتر از آن ارتباط چندانی با دیگر بچه ها نمی گرفتند در این کلاس بسیار پر جنب و جوش هستند.
امیدوارم در سال آموزشی پیش روی، کلاسهای تاتر به عنوان یکی از آموزشهای اصلی بچه ها دائم و پیوسته برگزار گردد.
برای بچه های ما که بیشترشان دچار مشکلات گفتاری و رفتاری و روحی هستند، شرکت در این کلاسها بسیار سازنده و سودمند خواهد بود.