جهان ز مهر برپاست♥️

 

دوستان:
-مدرسه ی فرهنگ بیست سال است که کودکان بازمانده از تحصیل را در منطقه زمزم و پاسگاه نعمت آباد تهران آموزش می دهد.
-شمار زیادی از دانش آموزان مدرسه فرهنگ، کودکان کار، مادرسرپرست و کم برخوردار می باشند.
-هزینه ی آموزش یکساله ی هر دانش آموز کم از کم ۲/۵ میلیون تومان است.
– ماه مهر دارد از راه می رسد؛ این مدرسه برای تامین هزینه های حداقل ۲۲۰ نفر دانش آموز به پشتیانی و کمک شما نیاز دارد.
چشم به راهتان هستیم. 😊
راه های کمک به مدرسه:
شماره کارت :
۶۳۹۵۹۹۱۱۷۳۶۰۸۶۵۴
شماره حساب:
۰۱۰۳۵۰۵۰۱۶۲۵۳۴۳
شماره شبا:
IR100520000010350501625343
بانک قوامین
به نام نادر موسوی
پرداخت ارزی از دیگر کشوها از درگاه pay pal در سایت مدرسه و از بخش donate:
Www.koodakaneaftab.com