در دبستان

در دبستان
ساعت ۷:۲۵ رسیدم که بچه ها پشت در ایستاده بودند. همه ی شان با چهره‌هایی شاد و خندان و پرانرژی چشم به راه ناظم بودند. تا باز شدن در کلی گپ زدیم، فیلم و عکس گرفتم و خندیدیم