در راه سینما

در راه سینما؛ باهماهنگی یکی از دوستان همه ی بچه ها را رایگان بردیم سینما به دیدن فیلم پویا نمایی(انیمیشن) “کیف ها”، کارتونی پر ماجرا و هیجان انگیز