رنگ سایه‌ها

۱۳۹۸-۷-۲۳
کلاس اولی ها در حال کشیدن سایه هایشان😍
امروز دختران کلاس اولی در درس علومشان با سایه آشنا شدند.