سرمایه ی مشترک


۱۳۹۶-۶-۲۹- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران- گروه مطالعات منطقه ای
دیروز رفته بودم جلسه دفاع از پایان نامه ی دکترای جناب نورزوی با عنوان «عوامل مؤثر بر شکل گیری و تحول هویتی عرب افغانها ۱۹۷۹-۲۰۲۰»، جلسه ی دفاع بسیار خوبی بود که توانستند با بیانی روان و با نمره ی بسیار خوب از رساله ی دکترای شان دفاع کنند.
با جناب دکتر نوروزی در نمایشگاه کتاب امسال آشنا شدم. یادم هست که آمده بودند غرفه ی ما و داشتند از کتابها بازدید می کردند. در همان آغاز بازدید چند بار تبریک گفتند و ابراز خوشحالی کردند از اینکه انتشارات تاک هم امسال در نمایشگاه کتاب تهران شرکت کرده است. هنگامی که کتابها را نگاه می کردند چند تا کتاب را برایشان معرفی و پیشنهاد کردم که گفتند اینها را خوانده ام. گفت این کتابها در کابل منتشر شده بود و من همانجا خواندم. با اشتیاق و دقت زیادی کتابها را نگاه می کردند و آنهایی را که نخوانده بودند سفارش می دادند، هنگامی که در باره ی نمایشگاه پرسیدم، گفت: هر ساله هرجور که شده است خودم را به نمایشگاه کتاب می رسانم و البته غرفه های افغانستان از بخش های مورد علاقه ام است که حتمن دیدن می کنم و خوشحالم که امسال بخش افغانستان با کتابهای تازه تری شرکت کرده است. هنگام حساب کردن بهای کتابها- که همان وقت توسط یکی از دوستان باخبر شدم که ایشان معاون فرهنگی ایران در کابل هستند- گفتم کتابها هدیه باشد خدمت شما که با مهربانی گفتند اگر پول نگیرید من کتابها را نمی گیرم. هرچقدر که به بقیه تخفیف می دهید برای من هم کم کرده و حساب کنید. گفت می دانم که یک کتاب با چه دشواری چاپ می شود تا به اینجا برسد، ما برای حمایت از شما هم که شده است باید این کتابها بخریم. بیشتر که همراهشان گفتگو کرده و آَشنا شدم پیدا بود در مورد افغانستان مطالعه و شناخت زیادی دارند، بویژه که بسیاری از کتابهای ادبی و داستانی افغانستان را خوانده بودند و با نویسندگان معاصرافغانستان و آثارشان آشنایی کامل داشتد.
بی گمان وجود انسان توانمندی چون جناب دکتر نوروزی که با تاریخ و ادبیات و مسایل روز افغانستان آشنایی کافی داشته و علاقه مند و دوست دار مردم و سرزمین افغانستان هستند فرصت مغتنم و سرمایه ی مشترک بزرگی است؛ هم برای کشور و مردم افغانستان و هم برای جامعه و کشور ایران. زیرا با چنین شناخت و دید فرهنگی و دوستانه ای می توان فرصت های زیادی را برای پیوند بیشتر دو ملت پدید آورد و بسیاری از مسائل بین کشوری را هموار نموده و سبب نزدیکی و دوستی هرچی بیشتر شد.
با آرزوی تندرستی و سرفرازی و پیشرفت برای جناب نوروزی و دیگر بزرگوارانی که برای همدلی و پیوند بیشتر دو کشور و مردم آن می کوشند.