سعدی خوانی

1398-2-2-سعدی خوانی
امروز جناب نوروزی همکار ادیب و ترانه سرای توانای کودکان به مناسبت روز سعدی، برای بچه های مدرسه نشست آشنایی با سعدی و سعدی خوانی برگزار کردند. در میانه های نشست رسیدم، گوش دادم و این چندتا نگاره را انداختم. در پایان برنامه دانش آموزان چند بیت از بوستان و حکایتی از گلستان خواندند و شماری از بچه ها هم پرسش‌های شان را در باره ی سعدی و کتابهایش پرسیدند. جناب نوروزی با بردباری پاسخ دادند.
برای بچه ها شنیدن اینکه کتاب گلستان و بوستان چندصدسال پیش نوشته است بسیار جالب و تعجب برانگیز بود.
به راحت نفسی، رنج پایدار مجوی
شب شراب نیرزد به بامداد خمار