لبخند

آنقدر لبخند میکاریم که شادی جهان به بار آورد… #ما_تسلیم_نمیشویم
شماری از دانش آموزان پایه دوم دبستانمان سال آموزشی گذشته