مادر

با اینکه بچه ی وسطی خانواده هستم اما وقتی کوچیک بودم، وابستگی شدیدی به مادرم داشتم؛ به حدی که هر جایی میرفت خواهر کوچیکمو نمیبرد اما منو میبرد چون اگه میفهمیدم یواشکی رفته با گریه خونه رو رو سرم میذاشتم، یک لحظه طاقت دوریشو نداشتم اما الان خیلی دوریم از هم.😢😢😢😢😢
این دسته گل زیبا رو هم رومینا دانش آموز کلاس دومی مون برای نامادریش درست کرده، وقتی فهمیدم خیلی تعجب کردم چطور یک زن دیگه میتونه جای مادر آدمو بگیره؛ چه آدم خوشبختی میتونه باشه.

نوشته بانو یعقوبی