مانتو‌ها و روپوش‌ها

مانتوها و روپوش های بچه ها هم رسید. دوست داشتم رنگ سورمه ای شان هم روشن و شاد باشد اما نداشتند. شوربختانه رنگ غالب بر ذهن و روان بیشتر مردم سیاه و هم خانواده های آن است.😢