مَل مَل

۱۳۹۶-۹-۸- امروز مهمان ویژه برنامه تلویزیونی “مل مل” بودیم.
این هم نگاره ی بچه ها پیش از رفتن به صدا و سیماست
آن کلاهی هم عرفان است، شوخ ترین شاگرد دبستان ما
.با سپاس از بانو پارسی عزیز