میزبانی ثریا

میزبانی “ثریا” در آستانه شب یلدا از مهمانان غریب ایران
چالشها و زیبایی های زندگی مهاجران افغانستانی در ایران
امشب ساعت ۲۳:۱۰ از شبکه یک سیما
با شرکت مدیر مدرسه ی “فرهنگ