نخستین جشنواره ادبی؛ شهرزاد و سیمرغ

نخستین جشنواره ادبی «شهرزاد و سیمرغ» ویژه کودکان و نوجوانان داستان‌نویس افغانستان