نمایشگاه نقاشی بچه های دبستان فرهنگ

نمایشگاه نقاشی بچه های «دبستان فرهنگ» به همراه آفرینش های هنری دیگر هنرمندان خوشنویس و نگارگر به نام قلم های لاجورد.
از 30 آذر تا 5 دی ماه.
در مرکز اسناد کتابخانه ملی ایران
ایستگاه مترو حقانی، ابتدای خیابان کوشا.
چشم به راهتان هستیم. ♥️