همدلی و همزبانی ادبیات کودک و نوجوان افغانستان و ایران 🇦🇫🇮🇷

۱۳۹۸-۴-۱۵ 🇦🇫🇮🇷
نخستین نشست همدلی و همزبانی ادبیات کودک و نوجوان افغانستان و ایران
با سپاس از دوستان ارجمند در انجمن نویسندگان کودک و نوجوان ایران، بویژه استاد بزرگوار جناب کاشفی خوانساری که این نشست همدلانه با ابتکار و کوشش‌های ایشان برگزار شد.