وطن کوچکم


۱۳۹۸/۱۰/۲۱- مدرسه فرهنگ رنگی است و برای زیبایی ظاهر خود از رنگ های مختلف استفاده کرده و برای زیبایی باطن خود همه نوع کودک را باهر قومیت و مذهبی در خود جای داده و همه این کودکان را دوست دارد. چرا که می داند برای زیبایی باید همه ی رنگ ها در کنار هم باشند.
همیشه استوار باشی وطن کوچکم
پ.ن: نوشته ی بانو حسنی، ناظم خوب دبستان