پرواز

1397-3-9-دخترهای یکمی گیر دادند که همراهمان بپرید هوا، پریدیم و جناب نوروزی هم این نگاره را انداختند. کاش می توانستیم به همین سادگی پرواز کنیم و چرخی در آسمانها زده و هرجا دلمان خواست فرود بیاییم.☹️