کارگاه آموزشی آواورزی و بلند خوانی

1397-9-15-
امروز از بامدادان تا شامگاهان در کارگاه آموزشی آواورزی و بلند خوانیم بودیم به همراه آموزگاران پایه های کلاسهای اول و دوم و سوم.
کارگاهی سودمند و بایسته برای آموزش درست سخن گفتن و همچنین بلندخوانی برای بچه های کلاس اول و دوره های پیش دبستانی و کوچکتر.
استاد این دوره بانو دکتر اختری بودند با انرژی و جنب و جوش بسیار که هر بخش را با تأتر و عروسک آموزش می دادند و خستگی در کلاسشان جای چندانی نداشت. گاهی یاد داشتن یک تکنیک آموزشی و آگاه بودن آموزگار، می تواند سرنوشت یک کودک و انسان را دگرگون کند. امید که با گذراندن این کارگاه آموزگاران بتوانند آموزش بهتری به دانش آموزان بدهند.