کامنت بهاره😍

امشب که بعد چند روزی به برگه ی دبستان سر زدم،این کامنت زیبای دانش آموز مدرسه،بهاره جان که امسال کلاس پنجم هست را دیدم،دانش آموز با احساس و درس خوان و سخت کوش -۱۳۹۸/۱۲/۷٫
از کامنتی که گذاشته بود بسیار انرژی گرفتم و خشنود شدم از این رابطه ی احساسی عمیقی که میان دانش آموز و ناظم یک مدرسه وجود دارد.
این دوستی ها و دوست داشتن ها بسیار زیبا و دلنشین است و این چنین روابط عاطفی را باید در مدرسه وجایی که دانش آموز برای آموختن وساختن خود نصف روز خود را در آن سپری میکند را باید شاهد بود.😘😘😘😘😘😘