کلاس شاهنامه خوانی

کلاس شاهنامه خوانی – امروز یک شنبه ۱۸-۴-۱۳۹۶- برابر با روز ادبیات کودک و نوجوان
همه رخش اندیشه را زین کنیم
جهان را به شهنامه آذین کنیم
هر آن کس که شهنامه خوانی کند
چه مرد و چه زن، پهلوانی کند