حلوا و کلوچه!

۱۳۹۵-۵-۱۸ -دوازدهمین جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان
و دومین جشنواره ملی اسباب بازی – کانون پرورش فکری کودکان
– وقتی آدم در این جشنوراه ها شرکت می کند و کارهایی گسترده و ریشه ای را که برای پرورش روان و نوآوری و آینده سازی کودکان انجام شده است می بیند به بیچارگی کودکان افغانستان بیشتر پی می برد، کودکانی که نه دیده می شوند و نه شنیده می شوند و نه کاری شایسته برایشان صورت می گیرد. انگار در این کشور و جامعه و دولت و خانواده موجودی به نام کودک وجود ندارد.
اگر هم کار پراکنده ای در گوشه کنار کشور صورت می گیرد بیشتر از سر بیکاری و یا گرفتن «فن» و یا جور کردن «کیس» است و اینکه خارجی ها و دونرها هم اینقدر سرشان کلاه افغانی رفته که چشم و گوششان باز شده است و دیگر پولی برای هر کاری نمی دهند و برای کندن پول های مفت فقط مانده است همین عرصه ی کودکان، موج سوارانی که به بهانه ی بچه قصدشان زدن حلوا و کلوچه است.
– به همراه جناب فرهاد حسن زاده داستن نویس نام آور کودک و نوجوان و از اعضای هفته ی نامه ی دوچرخه و بانو مرجان فولادوند سردبیر پیشین و پیشرو و نوآور دو هفته نامه ی همشهری بچه ها که جایزه ی بهترین مجله از دیدگاه بچه ها را هم دریافت کردند.

 ۱۳۸۷۶۶۱۲_۱۰۲۱۰۳۶۱۳۶۰۰۶۰۳۵۱_۳۲۱۱۲۴۰۹۵۵۲۸۰۰۵۲۰۹۸_n