نشست بررسی مشکلات و موانع تابعیت کودکان مادر ایرانی

نشست بررسی مشکلات و موانع تابعیت کودکان مادر ایرانی با حضور جناب دکتر اصفهانی و جناب دکتر صلواتی، به میزبانی روزنامه شهروند و بچه های خوب انجمن “دیاران”