صورتکی که برای نمایش ساختم

همراه با استاد فلاح پور و صورتکی که برای نمایش ساختم
در کارگاه “نمایش برای کودکان” روش های خلاقانه نمایش و بهره گیری از ابزارهای ساده در داستان گویی که برای کودکان بسیار گیراست را آموزش دادند