نوشته ی یادگاری شهربانو

نوشته ی یادگاری شهربانو روی برگه آمد و رفت روزانه:امروز 15 مهرماه است و الان که اینجا نشستم دانشجوی دانشگاه تهران مرکزی در رشته روانشناسی هستم. یاد روزی که برای نخستین بار به مدرسه آقای موسوی آمدم افتادم. یادش بخیر. اول دبیرستان یکی از بهترین سال‌های مدرسه ی من بود. در آن زمان هیچ وقت فکر این را نمی کردم که روزی من بتوانم وارد دانشگاه شوم. هیچ چیز غیر ممکن نیست. این باور من است. از تمام معلمان و بخصوص استاد من آقای موسوی کمال تشکر و قدردانی را دارم.