سینما چهارسو

۱۳۹۸-۲-۳- امروز با دعوت دوست ارجمند و هنرمندم جناب حبیب محمدی به دیدن فیلم «رونا مادر عظیم» یا «شکستن همزمان بیست استخوان» به کارگرانی «جمشید محمودی» رفتیم.
فیلمی دردناک و تامل برانگیز که مانند دیگر فیلم‌های برادران محمودی نگاهی ژرف تر به رخدادها، روابط انسانی و آدم‌های پیرامون، بویژه زندگی مهاجرین دارد.
هرچند برخی تناقض های بسیار آشکار در انتخاب نام ها، چهره ها و حتی گویش اعضای یک خانواده دیده می شد اما در کل فیلمی تاثیرگذار و دیدنی بود.