دیاران- نادر موسوی: از مدرسه‌ی خودگردان تا مدرسه‌ی بین‌المللی

نادر موسوی: از مدرسه‌ی خودگردان تا مدرسه‌ی بین‌المللی

گزارش انجمن دیاران از مدرسه:
سپاس فراوان از بچه های پرتلاش و بزرگوار انجمن دیاران که برای کاستن از رنج و سختی زندگی مهاجرین سخت می کوشند.

برای خواندن بیشتر اینجا کلیک کنید